Privacy verklaring


Merken- en auteursrecht


Deze website wordt aangeboden door Colgate-Palmolive Nederland B.V. De rechten op woordmerken, logo's, beeldmerken en verpakkingsontwerpen op deze site komen toe aan Colgate-Palmolive Company (U.S.A.), aan met Colgate-Palmolive Company verbonden vennootschappen of diens licentienemers of derden die aan Colgate-Palmolive een licentie hebben verstrekt. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken, logo's en verpakkingsontwerpen op de eigen website te zetten of anderszins te gebruiken.
De informatie, beelden, foto's en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag (een gedeelte van) de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. Het downloaden en bekijken van de website en het maken van prints voor eigen individueel, niet-commercieel gebruik is wel toegestaan.

Aansprakelijkheid


Colgate-Palmolive Nederland B.V. heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en actualiseren van deze website maar Colgate-Palmolive Nederland B.V. geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de weergegeven informatie op deze website. Colgate-Palmolive Nederland B.V. wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor de gevolgen van het gebruik van deze website, de inhoud en volledigheid van de weergegeven informatie en de gevolgen van het gebruik van informatie op deze website. Colgate-Palmolive Nederland B.V. is tevens niet aansprakelijk indien geen toegang kan worden verkregen tot deze website.

Colgate-Palmolive Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites waarnaar door hyperlinks op deze website wordt verwezen.

Colgate-Palmolive Nederland B.V. verzamelt door de bezoeker van de website vrijwillig verstrekte informatie waardoor Colgate-Palmolive Nederland B.V. de bezoeker kan identificeren. Colgate-Palmolive Nederland B.V. gebruikt deze informatie in overeenstemming met haar privacy verklaring, die hieronder is weergegeven.

Alle niet-persoonlijke gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan Colgate-Palmolive Nederland B.V. toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn op niet-confidentiële basis en mogen door Colgate-Palmolive Nederland B.V. vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is Colgate-Palmolive Nederland B.V. daarbij toegestaan om de door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken voor elk doeleinde te gebruiken, ook voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten. Alle gegevens die u stuurt naar deze website dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Colgate-Palmolive Nederland B.V. behoudt zich het recht voor producten in te trekken waarnaar op deze website wordt verwezen.

Privacy verklaring


Colgate-Palmolive Nederland B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website.
Colgate-Palmolive Nederland B.V. gebruikt uw gegevens voor:
* het toezenden van informatie [op uw verzoek] over haar produkten, diensten, speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat laten weten door een e-mail te sturen via deze website of een brief te zenden naar Colgate-Palmolive Nederland B.V., Antwoordnummer 6129, 1380 VB Weesp.
* het uitvoeren van een actie. Als u reageert op een actie of prijsvraag, wordt uw naam, adres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op de marketingacties te meten.

Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden zonder uw toestemming, behalve op grond van een wettelijke verplichting.

De website kan informatie bevatten over promotie-acties die Colgate-Palmolive Nederland B.V. gezamenlijk met andere ondernemingen houdt. Worden persoonsgegevens en andere informatie in het kader van een dergelijke actie verstrekt, dan mag deze informatie met uw toestemming aan de deelnemende onderneming worden verstrekt, zodat deze onderneming u haar diensten en producten kan aanbieden.

Voorts worden demografische en andere gegevens verzameld voor marktonderzoek, advertenties en promotionele doeleinden.

Minderjarigen


Een speciale opmerking voor ouders en voogden. Colgate-Palmolive Nederland B.V. verzoekt ouder en voogden toezicht te houden op het gebruik van internet door minderjarigen. Colgate-Palmolive Nederland B.V. vraagt minderjarigen (jonger dan 16 jaar) om geen persoonsgegevens te verstrekken. Minderjarigen mogen alleen samen met hun ouders of voogden van deze dienst gebruikmaken. De ouders of voogden moeten dan toestemming geven voor het verstrekken van de persoonsgegevens van de minderjarige.

Uw rechten


U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u ons een e-mail sturen via deze website of een brief zenden naar Colgate-Palmolive Nederland B.V., Antwoordnummer 6129, 1380 VB Weesp.

Wijzigingen


Colgate-Palmolive Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring / juridische verklaring aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Cookies


Colgate-Palmolive Nederland B.V. maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De cookies stellen Colgate-Palmolive Nederland B.V. in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten. Met deze informatie is Colgate-Palmolive Nederland B.V. in staat de website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies.

VEEL PLEZIER OP DEZE WEBSITE!


Colgate-Palmolive Nederland BV
Weesp
KVK nummer: 32034725